Inschrijvingen

K0 (°2020): volzet
K1 (°2019): 7
K2 (°2018): volzet
K3 (°2017): volzet
L1 (°2016): volzet
L2 (°2015): volzet
L3 (°2014): 3
L4: (°2013): volzet
L5 (°2012): volzet
L6 (°2011): volzet

Indien er geen plaats meer is, is het mogelijk om uw kind aan te melden voor de wachtlijst.
Gelieve hiervoor een e-mail te versturen naar secretariaat@bsatheneumaalst.be met vermelding van:

· Voornaam en naam van het kind
· Geboortedatum van het kind
· Adres
· Telefoonnummer
· Het hoogst behaalde onderwijsdiploma van de mama
· Heeft het gezin reeds een studietoelage ontvangen?