Inschrijvingen

Voorrangsperiodes inschrijvingen:

 1. Voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel
     01/02/2021 t.e.m. 26/02/2021
 2. Voorrangsperiode voor indicator en niet-indicatorleerlingen (in onze school voor niet-indicatorleerlingen)
    08/03/2021 t.e.m. 19/03/2021
 3. Periode van vrije inschrijvingen
    vanaf 19/04/2021

Vrije plaatsen:

Geboortedatum

 Klas

 Aantal vrije plaatsen voor
indicatorleerlingen
Aantal vrije plaatsen voor
niet-indicatorleerlingen
2019 K0 9 1
2018 K1 10 0
2017 K2 0 3
2016 K3 1 0
2015 L1 0 0
2014 L2 0 0
2013 L3 0 0
2012 L4 0 1
2011 L5 0 0
2010 L6 0 0

Aanmelden kan via e-mail (secretariaat@bsatheneumaalst.be) vanaf de start van de inschrijvingsperiodes.

E-mails die ons voor 08/03/2021 bereiken, zullen niet behandeld worden en de chronologie waarin we de e-mails ontvangen, zal gerespecteerd worden.

Gelieve de volgende gegevens in de e-mail te vermelden:

 • Naam en geboortedatum kind
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Hoogst behaalde onderwijsdiploma van de moeder
 • Heeft het gezin in het verleden reeds een studietoelage ontvangen?