Nieuws

  • 1Sept
  • 03 mei

    De Schoolraad versus het oudercomité

    De schoolraad In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar via verkiezingen. Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan […]
    Meer Info